Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

P2000Meldingen.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: Dienst waarbij de gebruiker alarmeringen van ambulance, brandweer, KNRM, poltie en lifeliners kan verkrijgen.

2. Dienstverlening

2.1 P2000Meldingen.nl spant zich in de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud van de dienstverlening niet juist of actueel is of dat de dienstverlening niet optimaal bereikbaar of beschikbaar is.

2.2 P2000Meldingen.nl is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in direct of indirect verband staat met het gebruik van de dienstverlening.

2.3 P2000Meldingen.nl is gerechtigd de dienstverlening, zonder voorafgaande bekendmaking, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik hiervan te beperken, indien dit naar de mening van P2000Meldingen.nl noodzakelijk is. P2000Meldingen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade door het (tijdelijk) buiten gebruik stellen.

2.4 De gebruiker dient de dienstverlening te gebruiken zoals van een goed/normaal gebruiker mag worden verwacht. Het is de gebruiker niet toegestaan de via de dienstverlening verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiƫren, verkopen of te gebruiken voor commerciƫle doeleinden. Tevens is het de gebruiker niet toegestaan het gebruik van of de toegang tot de dienstverlening te reproduceren of te blokkeren.

3. Betalingen

3.1 De gebruiker is voor het gebruik van de overeengekomen vorm van dienstverlening het daarbij behorende tarief verschuldigd. De tarieven die behoren bij een bepaalde vorm van de dienstverlening staan vermeld op de betreffende internetpagina van P2000Meldingen.nl. P2000Meldingen.nl heeft het recht deze tarieven te wijzigen.

4. Privacy

4.1 Om gebruik te maken van de dienstverlening is het noodzakelijk dat de gebruiker zich aanmeldt en hiervoor een aantal persoonlijke gegevens invult. P2000Meldingen.nl zal te allen tijden zorgvuldig met deze gegevens omgaan. P2000Meldingen.nl zal bovengenoemde gegevens niet aan derden verstrekken.

4.2 Indien gebruiker bij de aanmeldprocedure heeft aangegeven dat P2000Meldingen.nl zijn persoonlijke gegevens mag gebruiken, dan zal P2000Meldingen.nl deze gegevens uitsluitend gebruiken conform het overeengekomen doel, te weten gebruik voor toezenden van de nieuwsbrief.

4.3 Gegevens die door gebruik van de dienstverlening kunnen worden gemeten of verzameld worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren.

5. Algemeen

5.1 Tijdens aanmelden, registreren of betalen accepteert u telkens onderstaande voorwaarden. Ze zijn aan verandering onderhevig.

5.2 Schade aan andere bezoekers, schade aan de website, schade aan de server en schade aan de beherende personen, door uw handelen veroorzaakt, kan er toe leiden dat het beheer u de toegang ontzegd tot de betaalde zone. Zonder dat u restitutie van het betaalde kunt claimen.

5.3 Het beheer zal naar eer en geweten alles doen om de dienst foutloos voort te zetten, u accepteert echter overmacht als omschreven in punt 4.

5.4 Bij storingen, langer dan 24 uur, zal het beheer u pogen te compenseren door de toegang met een dag te verlengen, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.

5.5 Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor deze gegevens, het beheer is niet in staat een wachtwoord op te vragen of te wijzigen omdat uw wachtwoord om veiligheidsredenen versleuteld wordt opgeslagen.

5.6 U kunt met een wachtwoord/gebruikersnaam combinatie op slechts 1 computer gebruik maken van deze dienst, indien er op een andere computer wordt aangemeld, vervalt de status van de eerste sessie. Geef uw gegevens dus niet af aan derden.

5.7 Het veroorzaken van 'flooding' t.w. te vaak aanroepen van de pagina in korte tijd, zal resulteren in een blokkade.

5.8 U accepteert de mogelijkheid dat P2000Meldingen.nl de diensten door overmacht niet voort kan zetten. Hieronder vallen in elk geval:
a. Verbod van de website.
b. Technisch falen, periodiek of langdurig.
c. Gegevensverlies.
d. Faillissement,
e. Overige overmachtsituaties.